Welkom op de online aanmeldingregistratie website van het

Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Düsseldorf.Deze internetpagina wordt uitsluitend voor de registratie van deelname aan NL-D economische bijeenkomsten gebruikt.

De link voor digitale toegang tot het online-aanmeldingsformulier is terug te vinden in de betreffende uitnodiging. Voor de algemene website Consulaat-Generaal Düsseldorf zie hier.

Informatie over NL-D economische bijeenkomsten zie hier.
Contact economische afdeling CG Düsseldorf: telefonisch +49 211 179 30 124 / e-mail dus-ea@minbuza.nl